Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
سفرنامه
چهارشنبه 19 فروردین 1394
نظرات 0   بازدیدها: 1003
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر
سفر به ابرها

سفر به ابرها

 سفري است که در پاييز سال 91 به جنگل ابر شاهرود کردم

...

گفت:این آفتابه را برندار و آن یکی را بردار.
گفت:خوب!مگه چه فرقی می کنه؟
گفت:اگر این را نگویم از کجا بدانی بنده مسئول این توالت عمومی هستم و بعد از اینکه خیر سرت کارت را کردی، چند قرانی در کاسه من بیندازی
حالا حکایت بنده و رئیس بنده است. گفت: امروز نرو و فردا برو. گفتم: چشم!
...

در روستای ابر، چه اسم قشنگ و با مسمایی، در آن صبح زود کسی نبود که راه و جاده جنگل ابر را بپرسم. در خانه ای باز بود. توی دالان پدر و پسری جعبه میوه بار می زدند. سلام کردم و گفتم: راه شیرین آباد کدام است و با ماشین می شود رفت؟ با دست راه را نشان داد و گفت: نیسان می رود اما باریده و جاده خراب است. سر نترسی کردم و توکل به خدا رفتم. چه خوب کردم که رفتم. کوه و جاده پرپیچ و جنگل رنگارنگ خزان دیده و ابر و ابر و ابر. یک چشمم به جاده پر چاله و شیار شیار و یک چشمم به کوه و جنگل. شوق و حیرت بود و البته بیشتر ناسزا به هرچه بی خردِ طمّاع مخربِ محیط زیست. نمی دانم این چه مرضی است که می گردند و می گردند و زیباترین جاها را برای خرابکاریهای کوفتی شان پیدا می کنند... بگذریمبه سختی، البته به سلامت و خوش به حالی، به شیرین آباد رسیدم. چه جای قشنگی. نگه داشتم از چند نفری که توی باغی کار می کردند راه علی آباد را بپرسم. دیدم بساط چای شان براه ست. پررویی کردم و مهمانشان شدم. 
...
 یکسر آمدم تا تنگراه. خدمتِ دکتر بسکی، مردِ عاشقِ طبیعت، رسیدم. بی نیاز از معرفی بنده است. ساعتی در محضرش بودم. چشمم روشن شد از دیدن باغش و جانم تازه شد از بسیار شعرها که در حافظه دارد و به مناسبت می خواند.
...
هوا همراهی کرد. روز قبل باران باریده بود. اما آن روز آسمان آبی و تکه تکه ابر و آفتاب دلچسب پاییز. به عمرم این همه ابر زیبا ندیده بودم. جایی که سالهاست کار و زندگی می کنم. این ابرها را ندارد. یعنی کمتر پیش می آید که آبی آسمان و سپیدی ابر را ببینیم. یا غبار است و مه و یا آسمانِ صاف صاف...
...

چند ساعتي در خانه عمو با برادر بزرگ خوش بوديم. گفتيم و شادخواري کرديم. برگشتني از کوير جاجرم آمدم. سرگردنه پلمس باران بود. کمي بي احتياطي کردم. به خير گذشت. 

تصاویر

  • سفر به ابرها

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.