شماره: 1129
1395/11/30 - 11:22
شکر پر اشک

شکر پر اشکم نثارت باد...                                                                                                                                

اخوان ثالث                                                                                                                                 

...

موسيقي عجيب بر من اثر گذار است. در ترانه ها نيز بيشتر ملودي و آهنگ تا متن و شعرش. شنيده ام که در طفوليت براي خواباندن من، فاطمه(دختري که در خانه ما و در واقع خانه پدر بزرگم کار مي کرد و کمک حال مادرم بود)، دايره مي زده است.

...

ترانهA Thousand years از استينگ را گوش کردم و ساعتها گريستم. هم ملودي و هم شعرش به جانم نشست. به ياد همه دردها و رنجها و... همه چيزها و همه آدمهايي که :

« عنايت و رحمت بودند، و اميد و برکت»

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved