شماره: 115
1394/10/05 - 04:28
زندگي
زندگي

باران خوبي در کيش آمد. هوا لطيف و بقول معروف دونفره شده است. در جواني که نشد و نگذاشتند اين هوا، هواي پس از باران، به دل ما بچسبد..... بگذريم.

...

از بخت ياري، دقايق و لحظاتي را به لطف عزيزي تجربه مي کنم که مي توان و شايسته است که برآن نام " زندگي" نهاد. زندگي و حيات، اگر قداستي در جهان باشد، حتما قدسي است  و قداست دارد. بي ترديد آنچه در همه کره خاک ساري و جاري است، و گويي همه چيز در خدمت آن و براي آن مي ريزد و مي رويد و مي وزد و مي تپد و...،  زنده نگه داشتن، استمرار و تداوم حيات است: 

باران، برگهاي سبز آب چکان، گلبرگهاي خيس، نسيم و خاک و آن آهوي پناه گرفته در زير درخت کهور.

...

اين روزها چيزهايي را مي بينم، مي شنوم و مي خوانم که رنگ و بوي زندگي دارد. مستدام باد...  

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved