شماره: 119
1394/12/01 - 01:43
رفقاي خوب!
رفقاي خوب!

روز جمعه اي براي عکاسي و گشت گذاري به پارک حيات وحش کيش رفتم. البته هنوز آماده بازديد نيست و تنها فنس کشي شده و بنده هم به واسطه آشنايي و دوستي با محيط بانان، هر از مدتي سري به آن مي زنم. سالها پيش که اميد و انگيزه اي بود، گزارشي تهيه کردم با عنوان پارک حيات وحش کيش و دو منطقه را براي ايجاد فضايي که طبيعت کيش حفاظت شود و براي طبيعت گردي آماده گردد، پيشنهاد دادم. گزارش خاک مي خورد که طرح جامع مقصد کيش در دستور کار قرار گرفت. حسب آشنايي با مديران طرح گزارشم را به آنها دادم و خوشبختانه در نقشه کاربريها طرح جامع اين منطقه به عنوان منطقه حفاظتي تعيين شد و بعدها دوستان در واحد محيط زيست پيگير مسئله شدند و خلاصه يک محدوده 200 هکتاري براي پارک حيات وحش فنس گذاري شد و در حال حاضر هم مشاور دارد و قس عليهذا...همه اين ها را گفتم که بگويم اين عکس را، عصر جمعه در پارک گرفتم.

...

در پناه درختي بودم و گله اي بي خبر نزديک شدند...چند نر و يکي دوتا ماده..رفيقانه مي آمدند و گاه سر به دنبال هم مي گذاشتند. نزديکتر که شدند، بوي مرا حس کردند ولي مرا نمي ديدند. عکسي که يک آهو به دوربين نگاه مي کند، حاصل همان لحظات است. راستش سالهاست يک حس و حال غريبي مرا فراگرفته که همه چيز را ببوسم و ول کنم و کلا آواره کوه و بيابان شوم و خلاص!! ماشيني و دوربيني، آسمان سقف و خاک فرشم باشد. عکاسي کنم و...

...

اما جالب است همان غزال که ما را سر به بيابان داده است، همان هم ما را فعلا نگه داشته است.

...

پي نوشت: اشاره به اين بيت از غزل حافظ: 

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بيابان تو داده اي ما را

 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved