شماره: 12
1393/01/09 - 12:13
کمي حماقت. بي تاريخ، تاريخ مصرف ندارد براي همه زمانها و همه مکانها اعتبار و روايي دارد!
کمي حماقت. بي تاريخ، تاريخ مصرف ندارد براي همه زمانها و همه مکانها اعتبار و روايي دارد!


 
در کارتون عصر يخبندان، يه جايي، موش خرمايه(لويي) از اون دوتا(کرش و ادي) مي پرسه: شما چطوريکه اين قدر خوش به حالتونه؟
کرش رو مي کنه به ادي و مي پرسه مي تونم رازمون را براش بگم.
بعد مي گه: لويي بيا جلوتر، جلوتر، نزديکتر....." ما خيلي خيلي احمقيم"!!!!!
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved