شماره: 26
1393/01/26 - 09:03
کمي ريا!!

حضرت علی‌ علیه‌‌السلام:«به آن چیزی که ناامیدی و امید نداری، امیدوارتر باش. از آنچه به آن امید داری، زیرا موسی رفت برای خانواده‌اش آتش تهیه کند، خداوند با او سخن گفت. ملکه‌ی سبا نزد سلیمان رفت تا بر سر کفر با او مصالحه کند، مسلمان بازگشت و ساحران فرعون رفتند موسی را شکست بدهند، به او مؤمن شدند.»

سرصبحي آن را خواندم و حالم خوش شد. اما چون در اين روز و روزگار نقل قول از اين بزرگان بالاخره يک جورايي "قاطي" دارد، قبل از اينکه ديگران بگويند خودم مُقر آمدم که کمي ريا داخل اين ياد داشت هست!

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved