شماره: 27
1393/01/27 - 10:46
قدم زدن با دايناسورها
قدم زدن با دايناسورها

چند شبي را به ديدن مجموعه بسيار ديدني "قدم زدن با دايناسورها" ساخته بي بي سي گذارندم. گذشته از آنچه آموختم، انگشت به دهان ماندم از نحوه ساخت اين مجموعه. چه پشتکاري، چه دقتي، چه زحمتي... دايناسورها حدودا 160 ميليون سال حاکم بلامنازع زمين بودند. نوعي از دايناسورها بنام سوروپودها، 30 متري طول و 30 تني وزن داشتند و خير سرشان وقتي دست به آب مي رفتند، گلاب به روتان، حدود يک تن، بله! يک تن کود اعلا ( که در منطقه ما به آن " انبار" مي گويند) تحويل زمين مي دادند که  درخت سکوياي 100 متري در آن رشد کند.
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved