شماره: 33
1393/02/08 - 11:10
زندگي يعني جزئيات(1)
زندگي يعني جزئيات(1)

رابين وود:سينما يعني جزئيات

هر دانشجوي اکولوژي با قانون ليبيگ آشناست. اين قانون مي گويد که رشد هر گياه( يا موجود زنده) توسط آن عنصري محدود( تعيين ) مي شود که مقدارش از همه کمتر است. براي توضيح اين قانون معمولا از تمثيل يک بشکه استفاده مي کنند که ظرفيت هر بشکه به کوتاهترين قطعه چوب آن بستگي دارد.

 

و مي خواهم از اين قانون و آن " نقل قول" و انديشه هاي درهم و برهم خودم، اين موضوع را نتيجه بگيرم که زندگي يا بهتر بگويم نشانه هاي کيفيت زندگي، بستگي به توجه به جزئيات، گاه بسيار پيش و پا افتاده، دارد: انتخاب کلمات، توجه به رنگ جوراب! وضعيت گلدان درون اتاق، رنگ زمينه يک پاور پوينت و...

چرا و چگونه بماند براي مجلس يعد

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved