شماره: 58
1393/04/08 - 02:05
"دانشگاه" يا "من و کلاه قرمزي"
"دانشگاه" يا "من و کلاه قرمزي"

من عاشق کلاه قرمزي ام. من همه قسمتهاي کلاه قرمزي را بارها و بارها ديده ام.من تو موبايلم، بخش هايي از کلاه قرمزي را ضيط کرده ام و در پياده رويهاي طولاني گوش ميدم. ... چون مرا از " اينجا" بيرون مي برد.

...

پسرعمه: ميخوام کنکور بدم برم دانشگاه

آقاي مجري:بچه! من بهت مي گم برو دوتا نون بگير. اول که 45 بار ميگي "ها" بعد از نيم ساعتش هم مي ري نانوا را واسه من مياري.چه جوري ميخواي کنکور بدي؟

فاميل دور: بله! کار هر خر نيست خرمن کوفتن

جيگر: جيگرم! جيگرم!جيگرم!

مجري: حالاواسه چي مي خواي بري دانشگاه؟

پسرعمه:ميخوام برم اونجا عاشق شم

مجري: مگه دانشگاه جاي عاشق شدنه؟!

پسرعمه: نه، پس جا درس خوندنه!؟

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved