شماره: 91
1393/12/02 - 10:19
گاهي به زير پايت نگاه کن!
گاهي به زير پايت نگاه کن!

عکاسي براي من نوعي مديتيشن است. رهايي از خود و هزارتوي آن. و اوج اين " رهايي" زماني است که براي عکاسي از موضوع و چيزي کوچک و خُرد روي زمين دراز مي کشم و يا چارزانو مي نشينم و دنياي ديگري را آن پايين مي بينم. سالها پيش در سينماي کوچک جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران( ضلع غربي دانشگاه، در خيابان 6 آذر) فيلم microcosmos را ديدم و لذت بردم- يادش بخير! تنها جايي بود که گاهي مي شد فيلمي درست و حسابي ديد- امروز اين عکس ها را ديدم و گفتم هم چيزکي بنويسم و هم خوانندگان و بينندگان وبسايت را دعوت به تماشاي زير پايشان کنم.   

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved