شماره: 98
1394/02/20 - 03:09
زندگي نکردن، وقتي براي زندگي کردن نمي گذارد!

کم مي نويسم. فکر مي کردم بيشتر و بهتر وقت و انرژي بگذارم. اما اينطور نيست. سايت را مي گويم.

البته درست است که تعداد اندک خوانندگان و ايراد سايت که امکان راحت و ساده اعلام نظر را ندارد، هم موثر است. و قبول دارم که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق يا شوق آورد. اما اشکال جاي ديگري است.

امروز يکدفعه اي به نظرم رسيد که دليلش آن است که زياد مي نويسم. يعني مزخرف زياد مي نويسم. شروور نويسي و اشتغال به کار گِل وقتي و مجالي براي تاملي، انديشه اي، حالي و  صفايي نگذاشته است.

مثال ها و نمونه ها  زياد است: فست فود آشغالي که اشتهاي يک غذاي خوب را از بين مي برد. وقتي که به ديدن چرنديات برنامه هاي تلويزيوني ميگذرد و  فرصت يک گفتگو را تلف مي کند. يا گفتگويي که لذت سکوت و ....را با همدمي حرام مي کند.

نمي دانم جايي خوانده ام يا از فکر و خيالات خودم است که: زندگي چون کاسه اي خالي است اگر با چيز خوبي پر نکني حتما با چيزي بدي پر مي شود. 

...

حتما جماعتي را ديده ايد( خودم هم يکي از آنها) که از وقت نداشتن براي کارهاي مورد علاقه شان مي نالند. خوب حق با آنها است! زندگي نکردن وقتي براي زندگي کردن نمي گذارد...

اين جمله آخري را اگر نشنيده ايد. و نسخه اورجينالش به بنده تعلق دارد. حق کپي رايت را رعايت کنيد. 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved