شماره: 99
1394/02/31 - 11:07
به جاي خيلي حرف ها!

...گفتند که یار است به هر گوشه پدیدار

ما این همه گشتیم، چرا یار ندیدیم

...

در جلوه بود یار به هر سوی پدیدار

گر کور نبودیم چرا یار ندیدیم...

شعر از : استاد جلال الدين همائي

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved